Privacy Policy

  1. Privacyverklaring website

Voor Banijay Benelux B.V. en haar dochtermaatschappijen (“Banijay Benelux”), onderdeel van Banijay Group, is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Banijay Benelux volgens de toepasselijke wet- en regelgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacy policy ziet op de wijze waarop Banijay Benelux de persoonsgegevens van de gebruiker (“Gebruiker/‘je’”) van de onderhavige website (“Website”) verwerkt.

Verwerking van Persoonsgegevens op deze website
De Website is primair bedoeld om de Gebruiker te informeren over het bedrijf Banijay Benelux, haar formats en de door haar geproduceerde audiovisuele content. Banijay Benelux verwerkt op de Website in beginsel dus geen persoonsgegevens van Gebruiker, behalve indien Gebruiker gebruik wenst te maken van één bepaald onderdeel van de Website: de sollicitatiefunctie. Banijay Benelux plaatst op dit onderdeel van de Website haar vacatures. Middels de sollicitatiefunctie kan Gebruiker solliciteren op een vacature van Banijay Benelux door zijn/haar persoonsgegevens aan Banijay Benelux te verstrekken, zoals naam, adres, woonplaats, e-mail, geslacht, leeftijd en enkele (optionele) aanvullende gegevens die verband houden met het sollicitatieproces. Deze persoonsgegevens zullen door Banijay Benelux uitsluitend vertrouwelijk worden behandeld in het kader van de sollicitatieprocedure en verwerkt volgens de  Privacy Policy Sollicitanten. De Privacy Policy Sollicitanten maakt integraal onderdeel uit van deze privacy policy.

Cookies
Banijay Benelux gebruikt op de Website functionele cookies om de inhoud en functionaliteit van de Website te optimaliseren. De informatie die door deze cookies wordt verzameld is anoniem. Zie voor gebruik van cookies de  Cookie Policy.

Contact en verzoeken inzake persoonsgegevens
Voor meer informatie over de wijze waarop Banijay Benelux persoonsgegevens verwerkt of voor vragen over deze privacy policy, kan te allen tijde contact worden opgenomen met Banijay Benelux via mijngegevens@banijaybenelux.com. Indien Banijay Benelux persoonsgegevens verwerkt, heb je onder meer het recht om Banijay Benelux een verzoek te doen tot inzage in, verbetering, verwijdering en/of aanvulling van zijn/haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kunt dit verzoek schriftelijk en onder vermelding datum, naam-, en contactgegevens richten aan Banijay Benelux als verwerkingsverantwoordelijke:

Banijay Benelux B.V.
T.a.v.: Afdeling Juridische Zaken
Postbus 12121
1100 AC Amsterdam
en/of: mijngegevens@banijaybenelux.com  

Banijay Benelux zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek reageren.

Wijzigen Privacy Policy

Banijay Benelux behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze privacy policy te wijzigen of aan te passen. We adviseren je dan ook om regelmatig deze policy te bekijken.

Datum: 12-01-2024


  1. Privacyverklaring Kandidaten- en Deelnemersgegevens
    Privacyverklaring Kandidaten- en Deelnemersgegevens